Przedstawiam aplikację do prowadzenia budżetu osobistego. Aplikacja została stworzona w oparciu o Model View Controller, dzięki temu stworzony został lekki kod. Aplikacja umożliwia dodawanie i usuwanie przychodów i wydatków oraz przeglądanie bilansu dla wybranego okresu czasu. Oprócz tego, możemy ustawiać dowolne kategorie dla przychodów, wydatków i sposobów płatności. Aplikacja komunikuje się z bazą danych PostgreSQL a ponadto zaimplementowano technologię AJAX z wykorzystaniem funkcji jQuery. Poniżej przedstawiam filmik o samej apikacji a aplikację można wypróbować TUTAJ.